Naturdok.dk

Dokumentation af forvaltningsindsatser

For myndigheder og private aktører

Naturdok.dk

Her kan man oprette naturprojekter og registrere konkrete indsatser for naturforbedring og de målsætninger som ligger bag forvaltningsaktiviteterne.

Velkommen til Naturdok.dk

Græsningsprojekter

 

Rydningsprojekter

 

Vådområdeprojekter

 

LIFE-projekter