Om Naturdok

Naturdok.dk er en database, hvor det er muligt for myndigheder og private lodsejere at dokumentere deres naturforvaltningsaktiviteter, således at de kan bidrage til omkostningseffektiv og evidensbaseret forvaltning af naturen. En optimal dokumentation består i redegørelse for indsatsens målsætning og dokumentation af indsatsens type, tidspunkt og geografiske lokalisering. Disse informationer kan så senere, sammen med overvågningsdata og oplysninger om de anvendte indsatser/tiltag, bruges til at analysere og evaluere, hvilke indsatser/tiltag, der skal til for at nå en given målsætning mest omkostningseffektivt.

Naturdok.dk er i øjeblikket det eneste dedikerede webbaserede fagsystem i Danmark til registreringen af naturindsatser. Databasen har fokus på målsætninger og indsatser (virkemidler), primært i form af tiltag, der udføres for at forbedre naturens tilstand. Systemet er beregnet til at myndigheder, såvel som private lodsejere, græsningsforeninger osv. kan indtaste og dokumentere tiltag, som påvirker naturen på et givet areal. Databasen kan således bruges til at dokumentere store offentlige myndighedsindsatser i Natura2000-områder eller LIFE-projekter, men er også tiltænkt små lokale projekter, hvor en landmand foretager frivillig vildt- eller naturpleje eller måske modtager landbrugsstøtte til græsning af naturområder.

Indtastning på naturdok.dk rummer mulighed for at angive af tid og sted, samt at beskrive målsætninger og indsatser præcist. Kort sagt, naturdok.dk er skabt for at forvaltere kan dokumentere naturforvaltning i detaljer. Samtidig kan naturdok.dk give forvaltere mulighed for erfaringsudveksling og gensidig læring ved at kunne dele informationer om udfordringer og løsninger i naturforvaltningen.

Når først du har oprettet dig som ny bruger af naturdok.dk her, kan du begynde at oprette dine egne naturforvaltningsprojekter under fanen Projekter. Indtastningsmodulet er forsynet med en vejledning, der guider dig igennem alle trin. Du kan også vælge at knytte dig til et allerede eksisterende projekt ved at bruge knappen 'Bliv tilknyttet' under det enkelte projekt.