Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Formålet er at genskabe gode stabile forhold for den naturligt indvandrede flora før rynket rose invaderede området. Arter som knoldet mjødurt, dansk astragel og liden vintergrøn er nøglearter for projektets succes. Projektet er i sær rettet mod genskabelsen af strandoverdrev, klithede og i mindre grad engvegetation efter pilekrat. Projektet vil også blive målt på arter som markfirben og tårnfalk

  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Biodiversitet / Formålet er at genskabe og styrke naturindholdet i de gamle stenlejer på Gnibens nordside. Området har naturligt udviklet sig som henholdsvis klithede, overdrev og kær/ pilekrat, alle med et højt naturindhold, som dog er under bortskygning af tilgroning. Projektet vil sikre den meget rige insektfauna som trives på de mange skråninger med sol- og skyggesider samt fugtige lavninger. Naturværdien ses tydeligt på det store antal musende tårnfalke i området, som dog er blevet færre de seneste fem år.
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: De kunstige strandvolde...
   Filnavn: Tilgroning af de kun...
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: e

   Beskrivelse: Naturen er indvandret på bedste vis på øst/vestgående grusvolde med varme, tørre og solbeskinnede og kølige og skyggefulde nordsider. Desværre har rynket rose også bredt sig i området. Her kun ganske lidt i forhold til de samlede udfordringer på den over tre kilometer lange kyststrækning


  • Titel: Makfirben er karakteris...
   Filnavn: markfirben Morten Sk...
   Dato: 13-08-2014
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse: Markfirben trives i det varme tørre landskab, men er truet af rosernes fremmarch, som vil overskygge den naturlige flora med de mange insekter tilknyttet samt det åbne varme miljø De mange tårnfalke, der tidligere hang musene over arealet er fortrængt i takt med rosernes fremmarch. Allerede i 2014, samme år som roserne blev ryddet, sås flere firben og yngel. også tårnfalkene blev hyppigere set.


  • Titel: Nord- og sydvendte skrå...
   Filnavn: P8206229.JPG
   Dato: 20-08-2013
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: v

   Beskrivelse: Forskellen på de sydvendte og nordvendte grusskråninger ses tydeligt. De mange parallelle grusvolde skaber stabile forhold for klithedens plante og dyreliv


  • Titel: Rynket rose - smuk men ...
   Filnavn: P8206223.JPG
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: n

   Beskrivelse: Rynket rose er smuk og dens frugter sunde. Det gør den elsket af mange og derfor er det en pædagogisk opgave at formidle budskabet om at den også er uønsket i den danske natur på grund af den på grund af sin overgroning af naturlig hjemmehørende arter på sigt vil fortrænge al naturlig flora knyttet til kystnære egne.


  • Titel: Hvor skal han nu plukke...
   Filnavn: P8206249.JPG
   Dato: 20-08-2013
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: e

   Beskrivelse: Det er en yndet aktivitet at plukke hyben og lave den sunde hybenmarmelade. Den vilde hunderose har lige så sunde hyben, som endda sidder på buskene helt til frosten kommer. En pointe som kan bruges, når vi fjerner denne busk. Busken i baggrunden er også kun en enkelt planter der blot er fem ti år ældre end den i forgrunden.


  • Titel: Projektgruppen på besig...
   Filnavn: P8148742.JPG
   Dato:
   Fotograf:
   Position: For enden af Søstens...
   Kompasretning: v

   Beskrivelse: Projektet styres af en projektgruppe bestående af to fra hver af de tre grundejerforeninger, Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten og repræsentanter fra Naturteamet i Odsherred kommunens. Projektet koordineres af Silva Danica


  • Titel:
   Filnavn: arbejdsdag oktober 2...
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: ne

   Beskrivelse: De tre grundejerforeninger afholder flere arbejdsdage, hvor de følger op på de maskinelle indgreb samt der hvor der ikke kan bruges maskiner. Uden opfølgning vil arealet hurtigt gro til i rynket rose og andre uønskede vækster igen. Arbejdsdagene giver en god forståelse for projektet og ikke mindst et godt et socialt samvær i foreningen.


  • Titel: Opgravning af rynket ro...
   Filnavn: det er rødder som di...
   Dato: 02-12-2013
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: v

   Beskrivelse: Hvor roserne har fortrængt den naturlige flora helt bliver de gravet op. Der graves dybt med en langtandet grab for at undgå genvækst. Alligevel er det nødvendigt at eftergå området en til to gange og fjerne de rødder som er knækket og skyder igen.


  • Titel: Slåning af rynket rose
   Filnavn: Slåning med opsamler...
   Dato: 16-06-2014
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: ne

   Beskrivelse: Hvor rynket rose endnu ikke har overskygget den naturlige vegetation bliver roserne slået helt i bund og fjernet tre gange om året. Bemærk at områder uden roser ikke bliver behandlet førend sidst på året.


  • Titel:
   Filnavn: Gniben_Læringssemina...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 24.03.2015