Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Biodiversitet / Effekten af projektet Den hydrologiske undersøgelse vil afdække de hydrologiske ændringer der er behov for, for at kunne sikre gunstig bevaringsstatus af udpegningsgrundlagets habitatnaturtyper, herunder særligt rigkær og tidvis våd eng og tilknyttede arter (fx rust-skæne og melet kodriver). Den ejendomsmæssige forundersøgelse vil kortlægge lodsejernes holdning til projektet og omkostningerne forbundet med lodsejerkompensation ved gennemførsel af et kommende naturgenopretningsprojekt.
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: Vasby mose_rust skæne_m...
   Filnavn: DSCN1974.JPG
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse: Pejlerør nedsat i Vasby mose i området hvor de vokser rust skæne og melet kodriver


  • Titel:
   Filnavn: Samspillet mellem gr...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 05.12.2014