Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Epipactis palustris / Sump-hullæbe / Fremgang Bestand = 250 Antal blomstrende/sporehusbærende skud pr år / Bestanden af sump-hullæbe er i 2020 vokset til 250 blomsterende planter
  • Biodiversitet / Lutra lutra / Odder / Stabil Udbredelse / Projektområdet vil være dokumenteret levested for odder inden 2020

  • Biodiversitet / Rigkær / Fremgang Udbredelse = ha pr år / I 2021 skal staten i projektområdet have kortlagt minimum 24 ha kildevæld (7220) eller rigkær (7230) svarende til 75 % af de beskyttede mosearealer i området.

  • Biodiversitet / Det samlede areal, hvor der gennemføres ekstensiv afgræsning, skal i 2020 være minimum på 34 ha.
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: Galloway i Hellerød Kær
   Filnavn: Galloway i Hellerød ...
   Dato: 01-06-2015
   Fotograf: Tina Pedersen
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: PlejeplanHellerødKær...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 04.08.2016