Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / At der indvandre og etablerer sig rødlistede arter f.eks. sommerfugle. Der er dog en betydelig spredningsbarriere, da området er omgivet af dyrkede marker.

  • Biodiversitet / Kalkoverdrev / Stabil eller fremgang Græsningstryk / Sikre et tilpas græsningstryk, så overrevsplanterne i høj grad får mulighed for at gennemføre blomstring og frøsætning.
  • Biodiversitet / Overdrev / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) = 1
  • Biodiversitet / Biodiversitet / Fastholde eller udvide antallet af stjernearter og udvide arealet hvor stjernearterne vokser. Dvs. at A-område vurderes større end 30 %. Mål inden for 10 = 50 %.

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: Overdrev før rydning se...
   Filnavn: Overdrev før rydning...
   Dato: 23-09-2015
   Fotograf: Rikke Rørby Graverse...
   Position: UTM32N 564149.80 624...
   Kompasretning: nv

   Beskrivelse: Overdrev under tilgroning af krat og er ikke blevet afgræsset igennem en længere årrække.


  • Titel: Overdrev efter rydning ...
   Filnavn: Overdrev efter rydni...
   Dato: 09-08-2017
   Fotograf: Rikke Rørby Graverse...
   Position: UTM 32N 564149.80 62...
   Kompasretning: nv

   Beskrivelse: Overdrev er blevet ryddet. Der er bevaret nogle gamle krat og læhegn. Der er etableret afgræsning.


  • Titel: Kreatur og Blomsterflor...
   Filnavn: Resultuat2017_kreatu...
   Dato: 09-08-2017
   Fotograf: Rikke Rørby Graverse...
   Position:
   Kompasretning: s

   Beskrivelse: Afgræsningen begynder at vise sin effekt. Særligt på de steder, hvor der blev knust efter rydning er der et rigt blomsterflor. Afgræsning sker skiftevis i det to folde, hvilket betyder vegetationen i perioder får ro til at blomstre.


  • Titel: 1 - Blomsterne urter ag...
   Filnavn: Resultat2017_djævels...
   Dato: 09-08-2017
   Fotograf: Rikke Røby Graversen
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse: Djævelsbid, gul snerre, prikket perikon, liden klokke, alm. pimpinelle og alm. knopurt.


  • Titel: 2 - Blomstrende urter a...
   Filnavn: Resultat2017_lavtids...
   Dato: 09-08-2017
   Fotograf: Rikke Rørby Graverse...
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse: Lav tidsel, alm. knopurt, alm. agermåne, alm. pimpinelle og enghavre.


  • Titel: 3 - Blomstrende urter a...
   Filnavn: Resultat2017_pimpine...
   Dato: 09-08-2017
   Fotograf: Rikke Rørby Graverse...
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse: Alm. pimpinelle, bakke nellike, gul snerre, enghavre og alm. kællingetand.Sidst opdateret: 01.09.2017