Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / At Flueblomst sikres som dansk art ved at bestanden når over 1000 individer i skoven.
  • Biodiversitet / At Engblomme formår at fornye sig i skoven
  • Biodiversitet / At Flad stenmorkel fastholder skoven som levested og at Toppet stenmorkel igen fruktificerer i skoven.

  • Biodiversitet / Det ønskes, at kalkgræslandet i skoven igen kan være levested for op til 24 arter pr. 0,1 m2 (som et gennemsnit), hvilket blev dokumenteret af Raunkiær i 1920.
  • Biodiversitet / At den artsrige og lavtvoksende kalkgræslandsvegetation med blanding af fugtigbunds- og tørbundsarter genskabes så den er sammenlignelige med de grundige analyser fra omkring 1920 (Raunkiær)

  • Biodiversitet / Der ønskes genskabt naturlig hydrologi.
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 20.08.2017