Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / At få de 14 vokshattearter og andre overdrevssvampe tilbage. At skabe muligheder for at kendte forekomster i Kilenområdet af bl.a. følgende rødlistede dagsommerfugle og en enkelt natsommerfugl: Markperlemorsommerfugl, Spættet bredpande, Isblåfugl, Engblåfugl, Foranderlig blåfugl, Violetrandet ildfugl, Okkergul pletvinge, Dukatsommerfugll og Smalrandet humlevisværmer kan brede sig til området.

  • Biodiversitet / At genskabe en artsrig overdrevsvegetation i en god naturtilstand. At udvide arealet med overdrev. At skabe sammenhæng mellem overdrev i god naturtilstand, så insekter bedre kan spredes omkring Kilen

  • Biodiversitet / Området afgræsses p.t. af 4 islændere, 8 Galloway og 18 geder. Gederne skal kun gå i de gyvelplagede områder
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: Overdrev i 2013
   Filnavn: 2013-gyvel.jpg
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse: De to billeder er fra projektområdet og viser det samme areal i hhv. 2013 og 2016. Efter græsningsophør er gyvel blevet meget mere udbredt. I 2013 var der stadig karakteristiske overdrevsplantearter til stede. I 2016 dominerer et 2 m højt gyvelkrat arealet og har fortrængt overdrevsvegetationen.


  • Titel:
   Filnavn: 2016-gyvel.jpg
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 17.09.2019