Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Habitatarter (bilag IV) / Stabil eller fremgang Bestand >= Antal individer pr år / Engen. Skabe muligheder for flere blomstrende engplanter, orkideer samt forbedre mulighederne for insekter og sommerfugle. At give de truede paddearter bedre vilkår for at finde egnede yngle og opholds habitater.

  • Biodiversitet / Ferskeng / Tørv / Stabil eller fremgang Bestand >= Antal individer pr år / At udviklingen på sigt giver de lokale trængte bestande af engplanter, padder og insekter øgede muligheder for at etablere sig til udbredte stabile bestande med potentiale for udvandring til andre nærtliggende egnede lokaliteter.

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: En hjælpende hånd til ...
   Filnavn: DN Sønderborg beretn...
   Dato: 23-01-2020
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:


  • Titel: Blot larver på engbrand...
   Filnavn: Købingsmark-blodplet...
   Dato: 11-07-2019
   Fotograf: A.Andersen
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:


  • Titel: Engkompleks ved Vemming...
   Filnavn: Vemmingbund enge.jpg
   Dato: 08-12-2019
   Fotograf: A.Andersen
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:


  • Titel: Afgræsning af eng ved K...
   Filnavn: Afgræsning ved Krage...
   Dato: 26-06-2019
   Fotograf: A.Andersen
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:


  • Titel: Majgøgeurt Vemmingbund
   Filnavn: Majgøgeurt Vemmingbu...
   Dato: 26-06-2019
   Fotograf: A.Andersen
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 23.01.2020