Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Serratula tinctoria / Eng-skær / Fremgang Bestand = 50 Antal kloner / Målsætningen på 50 indikerer blot, at der skal ske en stor fremgang, før man kan tale om en levedygtig bestand på længere sigt.
  • Biodiversitet / Trollius europaeus / Engblomme / Stabil eller fremgang Bestand >= 300 Antal kloner / Den nuværende bestand på +/- 290 kloner inkl. juvenile skal være stabil eller i fremgang

  • Biodiversitet / Tidvis våd eng / Fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) >= 1 / Arealet med tidvis våd eng i naturtilstandsklasse I skal øges

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 17.03.2016