Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Biodiversitet / Overdrev / Fremgang Naturkvalitet: Arealet med overdrevsnatur skal fremmes. Mange gravhøje rummer ofte sjældne arter fra de næringsfattige tørre overdrev, der er i tilbagegang. Det er arter, der ikke tåler næringsstoffer. På gravhøjene, der for de flestes vedkommende har ligget dyrkningsfri hen i tusinde år, har arterne indbyrdes tilpasset sig til hinanden. Gravhøjene er (som overdrevene) små og ligger spredt som øer i landskabet. Således fungerer gravhøje som ’trædesten’ og spredningskorridorer for disse sårbare arter. De kræver lys og varme i jordbunden. Tidligere har ekstensiv afgræsning af gravhøjene sikret lys og varme, men denne praksis er ophørt, så der kommer højere græsser, ophobning af dødt plantemateriale og dermed øget næringsindhold. Mange af højene er derfor i fare for at gro til, så de sårbare arter bliver udkonkurreret.

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel:
   Filnavn: Folderen Plej din gr...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: Kalender med før- og...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: Liste over indkøbt v...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: Presseomtale juni 20...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: Presseomtale oktober...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: Seminarprogram.pdf
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 06.07.2016