Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Stjernearter (planter, tilstandsvurderingssystemet) / Stabil eller fremgang Bestand

  • Biodiversitet / Lysåbne naturtyper skal have retableret lavt vegetationsdække præget af græsningsaktivitet med karakteristiske arter tilknyttet disse naturtyper. Vedplantetilgroning skal stoppes.

  • Biodiversitet / 1) Etablering af hegn, vanding, strøm mv. 2) Igangsættelse af afgræsning med passende græsningstryk
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 06.06.2013