Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Kulturhistorie / Området er fredet i 1958 som lysåben hede og overdrev. Arealet er betydeligt tilgroet, og målsætningen er at genskabe lysåben hede- og ovedrevsmosaik på de tilgroede arealer med den dertilhørende karakteristiske vegetation. Der arbejdes mod at alle arealerne skal være i naturtilstand 1 og 2.

  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 04.06.2013