Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Liparis loeselii / Mygblomst / Fremgang Bestand >
  • Biodiversitet / Triturus cristatus / Stor vandsalamander / Fremgang Bestand
  • Biodiversitet / Bufo calamita / Strandtudse / Fremgang Bestand
  • Biodiversitet / Padder / Stabil eller fremgang Bestand > 100 Antal individer pr ha

  • Biodiversitet / Kalkoverdrev / Fremgang
  • Biodiversitet / Surt overdrev / Fremgang
  • Biodiversitet / Tidvis våd eng / Fremgang
  • Biodiversitet / Rigkær / Fremgang
  • Biodiversitet / Grårisklit

  • Biodiversitet / Succesion / Fremgang Græsningstryk
  • Biodiversitet / Hydrologi / Fremgang Udbredelse / Øge arealet med naturlig hydrologi
  • Biodiversitet / Vindbrud
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel:
   Filnavn: LIFEHelns.pdf
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: progress_report2007_...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: tudse.jpg
   Dato:
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:


  • Titel:
   Filnavn: 15 juni test 3.jpg
   Dato: 12-12-2013
   Fotograf:
   Position:
   Kompasretning: ne

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 17.06.2014