Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Anemone vernalis / Vår-kobjælde / Fremgang Bestand / Artsmålsætning om en fremgang i den lille lokale bestand ved frøspiring og vegetativ formering.

  • Biodiversitet / Hede / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) >= 2

  • Biodiversitet / Spirebede / Fremgang / Fremgang i tilstedeværelsen af egnede spirebede for vårkobjælde, ved naturpleje-tiltag der skaber forstyrrelser af vegetationsdække/jordbund/dynamik og blotlægning af mineraljord.
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 13.12.2013