Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Triturus cristatus / Stor vandsalamander / Stabil eller fremgang Bestand = 0 Antal individer / Der er ikke med sikkerhed konstateret stor vandsalamander i området. Der er dog flere egnede levesteder og det er hensigten at få kortlagt arten forbedret de eksisterede ynglevandhuller
  • Biodiversitet / Saxifraga hirculus / Gul stenbræk / Stabil eller fremgang Bestand > 0 Antal individer / Gul stenbræk er ikke set i nogle år. Det er målsætningen af den skal genetablere sig

  • Biodiversitet / Tør hede / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) <= 2 enhedsløs
  • Biodiversitet / Enekrat / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) <= 2 enhedsløs
  • Biodiversitet / Surt overdrev / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) <= enhedsløs

  • Biodiversitet / Tilgroning / Stabil eller fremgang Naturtilstandsklasse (værdi fra 1-5) < 2
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 20.01.2015