Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Osmoderma eremita / Eremit / Skabe de bedst mulige livsbetingelser.

  • Kulturhistorie / Fortidsminderne (gravhøje og folkeborg) synliggøres i videst mulig omfang.
  • Kulturhistorie / Rhododendronbeplantningerne ønskes bevaret som et element i en tidligere lystskovsdrift.
  • Kulturhistorie / Alléer bevares så længe det er muligt pga. alder, og efterlades til forfald
  • Biodiversitet / Stabil eller fremgang Udbredelse / Bevare og udbygge områdets karakter af lysåbent areal med solitære træer.

  • Målsætning(er) ikke angivet...
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   


Sidst opdateret: 01.07.2014