Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Biodiversitet / Formålet med projektet er primært at forbedre naturtilstanden af habitat og på Natura 2000 arealer, sjældne plantesamfund og økologiske forbindelser. Planlægningsprojektet har derfor det primære delmål at samle lodsejere, dyreholdere, borgerforeninger eller lignende foreninger, i små selvstændige grupper, som på længere sigt kan fungere som græsningsselskaber, koklapperlaug eller lignende grupperinger. Hensigten med disse græsningsselskaber og netværk er i fællesskab skitsering af kommende hegn, ansøge om finansiering til hegn, MVJ-tilskud osv.
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel:
   Filnavn: Nordjysk naturpleje....
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 01.07.2014