Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Målsætning(er) ikke angivet...

  • Biodiversitet / Mosen har tidligere været drevet med græsning og høslet, der har holdt den åben. Græsningen er ophørt på de fleste arealer, og de har derfor været under tilgroning igennem de sidste årtier. Det er helt afgørende at få genindført drift på arealerne for at sikre de tilbageværende store naturværdier og øge arealet med rigkær. Projektet vil sikre bestande af bl.a. følgende registrerede arter: sump-hullæbe, store bestande af maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt samt forekomst af rank frøstjerne, kær-fnokurt, mangeløv, smalbladet kæruld, harestar, hirsestar, kærstar, næbstar, stjernestar, hjertegræs, kær trehage, tveboet baldrian, djævlespid, kær svovlrod mv. Herudover er der observeret markfirben og den rødlistede sommerfugl okkergul pletvinge. Græsningen vil ske med robuste kvægracer, der forventes at kunne holde opvæksten tilbage og ved en for form for ”skovgræsning” på sigt yderligere at kunne udvide det lysåbne arealer i mosen. Projektet vil fremme de landskabelig
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel: projektbeskrivelse
   Filnavn: 11_10_2012_14_01_56P...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning: -

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 01.07.2014